To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 166/2020, Ιανουάριος 2020
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 5
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
<b>Π. Γιώτης</b>, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Δ. Γαρνέλης, Ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019 και η ανάγκη για συνεχή φορολογική μεταρρύθμιση

Ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019 και η ανάγκη για συνεχή φορολογική μεταρρύθμιση

Ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο δίνοντας κατά γενική ομολογία νέα πνοή και νέες ελπίδες τόσο στους φορολογουμένους όσο και στην ελληνική οικονομία.

«Οι φόροι πρέπει να αντιστοιχούν στην φοροδοτική ικανότητα του ατόμου και επιπλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ευκόλως βεβαιούμενοι και αποδοτικοί», έλεγε ο Άνταμ Σμιθ.

Με αυτές τις λίγες αράδες ο Άνταμ Σμιθ περιέγραψε με ακρίβεια όλες εκείνες τις συνθήκες οι οποίες δεν βρίσκουν συνήθως ικανοποίηση και οδηγούν σε στρεβλώσεις και σκληρά φορολογικά μέτρα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στην εξαθλίωση των φορολογουμένων οι οποίοι αναζητούν τρόπους αντίδρασης μέσω της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο αναγκαίο είναι να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη της Χώρας, τα οφέλη της οποίας θα διαχέονται σε όλους. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο είναι τα πιο ελπιδοφόρα φορολογικά μέτρα της τελευταίας δεκαετίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία τα οποία σίγουρα χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης και επαναδιαμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αντικειμενικά δείγματα δικαιότερης φορολογικής πολιτικής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες εξωστρέφειας και φιλικής προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων.

Κυριότεροι και σημαντικότεροι πυλώνες της εν λόγω φορολογικής μεταρρύθμισης είναι:

α. Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων.

β. Η προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς μέσω φορολογικής πολιτικής

γ. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με όπλο καταρχήν την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων.

δ. Η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος για εκείνους που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να την κάνουν κέντρο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Κυριότερες Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

1.α. Την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις σε διόρθωση του συντελεστή που ίσχυε, 22%.

Με αυτή τη μείωση θα ευνοηθούν όλοι οι φορολογούμενοι και όχι μόνο εκείνοι που το εισόδημά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ, αφού η κλίμακα είναι προοδευτική. Επιπροσθέτως μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

β. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της νέας κλίμακας μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ, από χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ που ίσχυε, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ που ίσχυε, για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ, από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ που ίσχυε, για τον φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ που ίσχυε, σε φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ που ίσχυε, σε φορολογούμενο με τέσσερα (4)εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο.

Για το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Ειδικά για τους πολύτεκνους με 5 παιδιά και άνω δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους (όπως προβλέπει ο νόμος για τους λοιπούς φορολογούμενους), εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

2. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

3. Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, μέτρο που αποσκοπεί αφενός στη μείωση των φορολογικών βαρών τους και αφετέρου στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας, μέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.

4. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα και αφορά το έτος 2018.

5. Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων:

I. Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από 24% σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

II. Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από τον σημερινό ισχύοντα συντελεστή 24% στον μειωμένο συντελεστή 13%.

6. Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

7. Διαφοροποίηση του τρόπου φορολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), τα οποία, εφόσον διακρατούνται για 24 μήνες από τους εργαζόμενους η υπεραξία από την άσκησή τους, δεν θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του εργαζόμενου, προκειμένου να υπαχθεί στην φορολόγηση με βάση την κλίμακα, αλλά θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

8. Αναγωγή των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

9. Οι καταβολές προς τους εργαζομένους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε εθελούσια έξοδο, δεν αποτελεί πλέον πρόωρη εξαγορά και δεν φορολογείται με συντελεστή προσαυξημένο κατά 50 %.

Τροποποιήσεις σε Παροχές σε Είδος

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος και σε διατάξεις που αφορούν σε Παροχές σε Είδος.

Ειδικότερα:

α. Επέρχεται εξομάλυνση σε ό,τι αφορά τις παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους με τη μορφή εταιρικού αυτοκινήτου η οποία φορολογείται στην προοδευτική κλίμακα με βάση την Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), με δικαιότερους πλέον συντελεστές ανά κλιμάκιο. Από την παραπάνω φορολόγηση εξαιρούνται πλέον οι παροχές σε οχήματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους με Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων, έως 17.000 ευρώ.

β. Σε ό,τι αφορά τις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, πλέον ως παροχή σε είδος δεν λογίζεται το σύνολο του ποσού του δανείου, αλλά η διαφορά των τόκων που προκύπτει με βάση το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο που λαμβάνει ο εργαζόμενος και του επιτοκίου με το οποίο θα βαρυνόταν αν λάμβανε το δάνειο με επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της αγοράς.

Ξεκάθαρο είναι πλέον ότι η παροχή σε είδος προσμετράται στο εισόδημα αυτού που τη λαμβάνει, κατά το τμήμα της που υπερβαίνει σε αξία τα 300 ευρώ.

Τροποποίηση στον Φόρο Μερισμάτων

Σημαντική διαφοροποίηση επέρχεται και στον φόρο μερισμάτων αφού μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2020 και μετά και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Τροποποίηση στα κριτήρια προσδιορισμού της Φορολογικής Κατοικίας

Αποσαφηνίζεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία, ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατʼ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

Επέρχεται τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ΚΦΕ σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας με τη σειρά και την ορολογία που προβλέπει το Πρότυπο της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επί του εισοδήματος και του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (Model Tax Convention on Income and on Capital).

Στο πλαίσιο αυτό απαλείφεται η αναφορά στους «κοινωνικούς δεσμούς», καθώς οι κοινωνικοί δεσμοί σύμφωνα με τα ερμηνευτικά σχόλια του ως άνω Προτύπου Σύμβασης του ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται στην έννοια των προσωπικών δεσμών. Επιπλέον, αναδιατυπώνεται η σχετική πρόβλεψη για το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων, αφού για την αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων που συνιστούν το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων ενός προσώπου πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία των προσωπικών και οικονομικών δεσμών του σε έναν τόπο, εκεί δηλαδή όπου το πρόσωπο αυτό αναπτύσσει στενούς προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Επιπλέον, με την τροποποίηση της παραγράφου 2 ορίζεται ότι ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Με την τροποποίηση αυτή δεν υπάρχει αναφορά σε διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό, προκειμένου να μην υφίστανται αμφισβητήσεις αναφορικά με το πότε λογίζεται κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Τροποποίηση στα όρια για πληρωμές δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα

Στα πλαίσια της προσπάθειας της καταπολέμησης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής επέρχονται αλλαγές στα όρια των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ως εξής:

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Επιπροσθέτως ορίζεται ότι:

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται μεταξύ συζύγων.

Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού τους εισοδήματος

Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ?).

Εξαιρέσεις προβλέπονται για πολλές κατηγορίες φορολογουμένων με αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Μέτρα για επανεκκίνηση της οικονομίας

Στα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας περιλαμβάνονται τα εξής :

α. Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1.1.2006 και εφεξής, ενώ η αναστολή του Φ.Π.Α. καταλαμβάνει και την αντιπαροχή.

β. Αναστολή της επιβολής του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια έως το 2022.

γ. Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών.

δ. Aυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά εάν η ρύθμιση απωλεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά του.

Μέτρα για τη μείωση γραφειοκρατικού φόρτου

Στα μέτρα για την μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της Φορολογικής Διοίκησης και των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός αποφορτίζεται η Φορολογική Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολογούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητά τους.

β. Εφαρμόζεται η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και με αυτό τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται να έχουν εξαντλήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής

δ. Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΕΦΚ που βεβαιώθηκε για τα κρασιά, τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.

Προσαύξηση έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε εργαζόμενους

Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:

Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό. Επιπλέον χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις δαπανών μίσθωσης εταιρικών οχημάτων και για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 /Km.

Με αυτό το μέτρο επί της ουσίας δίδονται φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να δώσουν αφενός μηνιαίες και ετήσιες κάρτες στους εργαζόμενούς τους, αυξάνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφετέρου βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές των φορέων αστικών συγκοινωνιών.

Τέλος, σημαντική είναι η διαφοροποίηση που επιφέρει ο νέος νόμος σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data). Σκοπός της εφαρμογής είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.λπ.). Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Τέλος, σημαντικές αλλαγές επέρχονται και σε θέματα παραγραφής του άρθρου 36 του Ν 4174/2013 . Ειδικότερα, καλύπτεται η περίπτωση εμφάνισης νέων στοιχείων σε γνώση της φορολογικής διοίκησης κατά το 5ο έτος, δηλαδή κατά το τελευταίο έτος της βασικής πενταετούς περιόδου παραγραφής. Όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να δίδεται επαρκής χρόνος στην Φορολογική Διοίκηση για την επαλήθευση των νέων στοιχείων και την αναζήτηση των διαφυγόντων φόρων, την επιβολή των προσαυξήσεων και των κυρώσεων. Αυτό πραγματοποιείται επί της ουσίας με την παράταση της βασικής πενταετούς περιόδου παραγραφής κατά ένα έτος.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νέος φορολογικός νόμος είναι αρκετά ελπιδοφόρος και έχει στις δομές του στοιχεία έντονης προσπάθειας εξορθολογισμού σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις και αναφορές σίγουρα απαιτούν επανεξέταση ή επαναδιατύπωση διότι ίσως δημιουργήσουν ελεγκτικής φύσεως προβλήματα και παρερμηνείες. Σε κάθε περίπτωση η φορολογική διοίκηση αναγκαίο είναι να προχωρήσει παράλληλα και σε μια σειρά δράσεων ώστε να επέλθει δικαιοσύνη στην κατανομή των φορολογικών βαρών ανάμεσα στους φορολογουμένους.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.