Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εισηγητής: Ο. Αγγελοπούλου Δικηγόρος, ΔΝ, Μεσολαβήτρια ΟΜΕΔ

 

Διάρκεια: 5 ώρες


Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018


Διάγραμμα ύλης

Προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις και παραλείψεις
- Διαδικασία εκδόσεως των πράξεων καταλογισμού εισφορών και προστίμων και των αποφάσεων απονομής σύνταξης
- Εκτελεστός χαρακτήρας εγγράφων με μορφή πληροφοριακού εγγράφου (ειδοποιητήρια εισφορών, ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων)
- Νομοθεσία περί ΚΕΑΟ και πράξεις προσβαλλόμενες με ανακοπή
- Παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά εγκυκλίων της Διοίκησης

Η ενδικοφανής διαδικασία ενώπιον των ΦΚΑ (ιδίως ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ)
- Αρμόδια όργανα, εξεταζόμενες πράξεις & κανόνες της διαδικασίας
- Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ενδικοφανούς προσφυγής
- Απόδειξη πραγματικών περιστατικών ενώπιον των αρμόδιων οργάνων
- Συνέπειες της μη εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής από τα αρμόδια όργανα
- Ταύτιση λόγων και αιτημάτων ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής
- Δικαίωμα ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά παραλείψεως και εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής ενώπιον των ΤΔΔ
- Η υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας

Παραδεκτή άσκηση προσφυγής ενώπιον των ΤΔΔ
- Ειδικά ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας
- Ενεργητική νομιμοποίηση ασκήσεως προσφυγής και ανακοπής σε περιπτώσεις οφειλών επιχειρήσεων & παθητική νομιμοποίηση επί οργανωτικής μεταβολής των ΦΚΑ
- Ειδικά ζητήματα συνάφειας και ομοδικίας
- Ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο και έναρξη της προθεσμίας προσφυγής
- Πλασματική επίδοση των πράξεων του ΚΕΑΟ στους οφειλέτες

Ειδικά δικονομικά ζητήματα απόδειξης & προσωρινής δικαστικής προστασίας
- Απόδειξη χρόνου ασφάλισης, αναπηρίας, δόλου επί αχρεωστήτως ληφθεισών παροχών
- Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ο υπολογισμός των παροχών ως «τεχνικά» ζητήματα
- Αδυναμία προσωρινής ρύθμισης κατάστασης & προσωρινής επιδίκασης απαίτησης
- Αδυναμία προσωρινής χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Διατάξεις για το ΚΕΑΟ που περιορίζουν το δικαίωμα αναστολής εκτέλεσης των πράξεων που εκδίδει


Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σαφή και, κατά το δυνατόν, σφαιρική εικόνα των ειδικών προβληματισμών και των νομοθετικών και νομολογιακών λύσεων που ανακύπτουν κατά τη δικονομική αντιμετώπιση των ζητημάτων του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Έμφαση έχει δοθεί στα πεδία των εισφορών, των προστίμων (ιδίως του προστίμου 10.500€ για την μη καταχώριση εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης του ΕΦΚΑ) και των συντάξεων. Τα θέματα του Σεμιναρίου έχουν επιλεγεί με τρία βασικά κριτήρια: α) την παρουσίαση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δικονομικών κανόνων που ισχύουν στο πεδίο της Κοινωνικής Ασφάλισης με τα συνήθως ισχύοντα κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, β) την κατάδειξη των σημείων εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και της διοικητικής δίκης, όπως αυτά έχουν προκύψει στη δικηγορική πρακτική, για την ενημέρωση των δικηγόρων, και, γ) στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τρέχουσες εξελίξεις επί των θεμάτων αυτών σε νομοθετικό και σε νομολογιακό επίπεδο.


Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και σε δικαστές.


Σύντομο βιογραφικό

Η Όλγα Αγγελοπούλου είναι Δικηγόρος, κάτοχος L.LM. στο Κοινωνικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του Μονάχου, Διδάκτωρ Νομικής στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και Μεσολαβήτρια στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας από το 2011. Έχει διατελέσει δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο ΕΤΕΑΕΠ, Επιστημονική Συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Max-Planck για το Αλλοδαπό και Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο, Ειδική Επιστήμων με το ΠΔ 407/80 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδάξει στο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς και έχει εργαστεί για την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής και διοικητικής νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα έτη 2005 και 2006. Έχει εκτενή αρθρογραφία σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλειας καθώς και ομιλίες και εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια για την κοινωνική ασφάλιση.


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης nbekpaideftiki@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 70€


Δικηγορικές εταιρίες: 80€


Νέοι δικηγόροι: 55€


Φοιτητές: 45€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.