ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ)

Ερμηνεία κατ' άρθροΤόμος Πρώτος (Άρθρα 1-39) Τόμος Δεύτερος (Άρθρα 40-73)   
  • Έκδοση: 17122
  • Σελίδες: 2.200
  • Σχήμα:17x24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€150 Φυσικά πρόσωπα
€150 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» αποτελεί συλλογική, συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ), προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, στέλεχος της Διοίκησης, λογιστή, ελεγκτή κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων. Πρόκειται για δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-39 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 40-73 και Παράρτημα. Την κατ' άρθρο ερμηνεία διανθίζουν η εκτεταμένη σχετική νομολογία, οι σχετικές διοικητικές λύσεις και βιβλιογραφία, όπως και παραδείγματα κατανόησης όπου κρίνεται απαραίτητο.

Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.