ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Συγγραφέας: Κ. Δερβιτσιώτης
  • Έκδοση: 4η 2006
  • Σελίδες: 560
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη Διοίκηση Παραγωγής, κυρίαρχος στόχος της οποίας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος της επιχείρησης ως ενιαίου οργανικού συνόλου.

Καθίσταται σαφές ότι μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση δεν είναι μία «πολύπλοκη μηχανή», αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες στο περιβάλλον.

Tο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες.

Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με τα είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για τη Διοίκηση Παραγωγής, τα οποία ταξινομούνται σε προβλήματα στρατηγικής και σε προβλήματα τακτικής.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη ευαισθητοποίησης της διοίκησης στις σύγχρονες τάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης με συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Παρουσιάζονται, επίσης, οι ποικίλες δυνατότητες βελτίωσης, με την αξιοποίηση της φιλοσοφίας και των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της γενικής προσέγγισης Just-In-Time.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, γενική και ειδική (ανά κεφάλαιο).

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να διαμορφώσει μία σαφή εικόνα για τη λειτουργία της Διοίκησης Παραγωγής και για τη συμβολή της στην αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 17
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 19
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 19
ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 21
ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 22
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣελ. 24
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 26
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 27
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 28
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥΣελ. 30
Κεφάλαιο 2 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 33
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 35
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 36
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΣελ. 38
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 44
ΣXEΣH ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣTPATHΓIKHΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 45
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 51
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 56
ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 59
Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣΣελ. 65
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 67
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣΣελ. 67
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝΣελ. 72
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝΣελ. 73
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝΣελ. 78
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣΣελ. 79
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝΣελ. 82
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΑΣΗΣΣελ. 83
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣΣελ. 99
TΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣελ. 104
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 105
Κεφάλαιο 4 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 107
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 109
ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 110
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣελ. 112
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 117
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣελ. 122
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 129
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣελ. 133
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣελ. 146
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 147
Κεφάλαιο 5 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 149
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 151
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 152
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΣελ. 156
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 160
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 163
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 172
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 177
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΑΣΣελ. 180
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΣελ. 185
ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 186
Κεφάλαιο 6 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣΣελ. 189
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 191
ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 192
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 198
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 200
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣελ. 204
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 206
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 209
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣελ. 215
ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 217
Η AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 223
TΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΣελ. 225
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 227
Κεφάλαιο 7 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 229
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 231
ΟΡΙΣΜΟΙ KΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 231
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 235
ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 251
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 253
Κεφάλαιο 8 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 255
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 257
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 258
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝθΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Σελ. 261
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 266
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 279
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 285
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣΣελ. 304
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΣελ. 306
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 309
Κεφάλαιο 9 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 311
ΕΙΣΑΓΩΓΉΣελ. 313
ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 314
ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ (ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣελ. 316
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣελ. 323
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣΣελ. 332
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 346
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣΣελ. 347
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣελ. 350
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 352
Κεφάλαιο 10 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝΣελ. 353
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 355
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟθΕΜΑΤΑΣελ. 355
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟθΕΜΑΤΩΝΣελ. 357
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝΣελ. 361
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟθΕΜΑΤΩΝΣελ. 362
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣελ. 366
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝΣελ. 373
ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΣελ. 374
ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣελ. 380
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣΣελ. 387
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 394
Κεφάλαιο 11 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 397
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 399
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣελ. 399
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 402
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 407
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 411
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 417
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 419
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣελ. 422
ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΣελ. 422
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 424
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΣελ. 425
ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝΣελ. 434
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 445
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9000, ΕΝ 29000)Σελ. 446
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 449
Κεφάλαιο 12 
JUST IN TIME JITΣελ. 451
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 453
ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ JITΣελ. 453
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ JUST-IN-TIMEΣελ. 454
ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ JITΣελ. 456
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ JUST-IN-TIMEΣελ. 458
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΣελ. 462
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ JITΣελ. 463
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MASTER SCHEDULE)Σελ. 465
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΤΩΝ (KANBAN)Σελ. 468
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ JUST-IN-TIMEΣελ. 472
ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ JITΣελ. 473
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «JIT» ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣελ. 483
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ JITΣελ. 484
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ JITΣελ. 484
Κεφάλαιο 13 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 489
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 491
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 492
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 493
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 506
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 507
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝΣελ. 510
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣΣελ. 513
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 519
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗΣελ. 521
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗΣελ. 524
ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 529
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 530
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 534
Κεφάλαιο 14 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (TIME-BASED COMPETITION)Σελ. 535
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 537
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥΣελ. 542
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣΣελ. 547
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥΣελ. 549
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣελ. 551
 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 553
BIBΛIOΓΡAΦIΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣελ. 554
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.