ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Παραδείγματα Εφαρμογής
  • Συγγραφέας: Α. Φιλολία, Η. Παπαγεωργίου, Σ. Στεφανάτος
  • Έκδοση: 2005
  • Σελίδες: 496
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€85.00 Φυσικά πρόσωπα
€85.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η προσπάθεια των συγγραφέων του παρόντος πονήματος εστιάστηκε στο να δημιουργήσει ένα λειτουργικό εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Στο Θεωρητικό Κεφάλαιο Ι, με τίτλο: «Το Διοικητικό Περιβάλλον ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων», δημιουργείται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και αναλύονται οι έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τις Κρίσεις, τα Συστήματα Διαχείρισης και τη Μεθοδολογία Σύνδεσης των εννοιών αυτών.

Μέσω της προτεινόμενης Μεθοδολογίας, δίνεται η δυνατότητα της κατανόησης και περιγραφής του Διοικητικού εκάστοτε Περιβάλλοντος, με την αποτύπωση των Διαθεσίμων Πόρων - Ανθρώπων και Τεχνολογίας και την Αποτελεσματική Διαχείρισή τους σε Καταστάσεις Κρίσεων.

Με παραδείγματα εφαρμογής, αναλύεται η μορφή του Συστήματος Διαχείρισης και των τμημάτων του, καθώς επίσης και η μέθοδος αποτύπωσης Διαδικασιών και Εγγράφων Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Συστήματος, για να οδηγηθούμε στο Κεφάλαιο ΙΙ και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, στην Πρόταση Πρακτικής Εφαρμογής, σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εκτάκτων Καταστάσεων, καθώς επίσης και της διαχείρισης της επικοινωνίας (π.χ.

Εκπρόσωπος Τύπου, διαχείριση ΜΜΕ κ.λπ.), με τίτλο: «Διαχείριση Κρίσεων - Α΄ και Β΄ Μέρος».

Η Διοίκηση και τα στελέχη ενός Οργανισμού, οι οποίοι θα εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων, θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στα σχέδιά τους το μέγιστο αριθμό των σχετικών μεταβλητών, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τον απρόβλεπτο παράγοντα.

Μελετώντας λοιπόν και εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο «εργαλείο», κάθε στέλεχος αντιμετωπίζει τον αιφνιδιασμό (στρατηγική διαδικασία ή αυθύπαρκτο στοιχείο της κρίσης) ως μεταβλητή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δεδομένα του συστήματος του διοικητικού του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, για τον μελετητή του παρόντος εγχειριδίου ο αιφνιδιασμός μειώνεται ως προς το μέγεθος και την έντασή του.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 23
1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑΣελ. 25
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝΣελ. 25
1.3 Η ΚΡΙΣΗΣελ. 30
1.3.1 ΓΕΝΙΚΑΣελ. 30
1.3.2 ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 31
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΡΙΣΗ»Σελ. 34
«ΚΡΙΣΗ» και «ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»Σελ. 34
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 35
1.3.3 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΣελ. 35
1.3.4 Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΣελ. 40
1.3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΣελ. 46
ΦΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣΣελ. 48
ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣΣελ. 50
Προγραμματισμός (λειτουργίες και επικοινωνίες)Σελ. 51
Δημιουργία Ομάδας Διαχείριση ΚρίσεωνΣελ. 52
Καθορισμός των συνεργατώνΣελ. 53
Εγκατάσταση του ΣυστήματοςΣελ. 53
Εκπαίδευση του προσωπικού και δοκιμή του συστήματοςΣελ. 55
ΦΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣΣελ. 55
ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣελ. 58
Μια σύντομη αξιολόγησηΣελ. 60
1.3.6 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝΣελ. 61
1.3.6.1 ΓΕΝΙΚΑΣελ. 61
ΟρισμόςΣελ. 61
Συστατικά στοιχείαΣελ. 61
Είδη επικοινωνίαςΣελ. 61
Παράγοντες που εμποδίζουν την επικοινωνίαΣελ. 62
1.3.6.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣΣελ. 63
Ο πομπός (αποστολέας)Σελ. 63
Ο δέκτης (παραλήπτης)Σελ. 64
Τα μέσα μετάδοσης των πληροφοριώνΣελ. 65
Η πληροφορία (το μήνυμα)Σελ. 65
Η ανατροφοδότησηΣελ. 66
1.3.6.3 Το Σχέδιο (πλάνο) ΕπικοινωνιώνΣελ. 66
1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 74
1.4.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 74
1.4.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΣελ. 81
1.4.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 86
1.4.3.1 Τεκμηρίωση του ΣυστήματοςΣελ. 90
1.4.3.2 Στάδια Ανάπτυξης ενός Συστήματος ΔιαχείρισηςΣελ. 93
1.4.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AS/NZS 4360:2004Σελ. 97
1.4.5 ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑΣελ. 109
1.4.5.1 Διεθνή ΠρότυπαΣελ. 110
1.4.5.2 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σειρές προτύπων ISO 9000 & ISO 14000)Σελ. 113
1.4.5.3 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (σειρά ISO 9000)Σελ. 113
1.4.5.4 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)Σελ. 122
1.4.5.5 Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:1999)Σελ. 126
1.4.5.6 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 17799:2000 & BS 7799-2:2002)Σελ. 128
1.4.5.7 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (H.A.C.C.P.)Σελ. 132
1.4.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 134
1.4.6.1 Είδη ΕπιθεωρήσεωνΣελ. 136
1.4.6.2 Τάξεις/Κατηγορίες ΕπιθεωρήσεωνΣελ. 137
1.4.6.3 Επιθεώρηση & Επιθεωρητές – Θεμελιώδεις ΑρχέςΣελ. 137
1.4.6.4 ΠιστοποίησηΣελ. 140
1.4.6.5 ΔιαπίστευσηΣελ. 141
1.4.7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 144
1.4.7.1 Έντυπα Συλλογής ΔεδομένωνΣελ. 146
1.4.7.2 Καταιγισμός Ιδεών (BRAINSTORMING)Σελ. 147
1.4.7.3 Διάγραμμα ΣυνάφειαςΣελ. 148
1.4.7.4 Διάγραμμα Αιτίου - ΑποτελέσματοςΣελ. 150
1.4.7.5 ΔεντροδιάγραμμαΣελ. 153
1.4.7.6 Διάγραμμα ΡοήςΣελ. 154
1.4.7.7 BenchmarkingΣελ. 157
1.4.7.8 Διάγραμμα ΕλέγχουΣελ. 157
1.4.7.9 ΙστόγραμμαΣελ. 161
1.4.7.10 Διάγραμμα ParettoΣελ. 163
1.4.7.11 Διάγραμμα ΔιασκόρπισηςΣελ. 164
ΑσκήσειςΣελ. 172
ΔραστηριότητεςΣελ. 173
Απαντήσεις ασκήσεωνΣελ. 174
Απαντήσεις δραστηριοτήτωνΣελ. 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Α’ ΜΕΡΟΣ) 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 179
2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 179
2.3 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝΣελ. 183
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣελ. 183
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝΣελ. 184
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣελ. 187
Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝΣελ. 188
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝΣελ. 190
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΣελ. 193
Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 195
Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 227
Γ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 271
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑΣελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Β’ ΜΕΡΟΣ) 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 337
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΣελ. 341
ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ 
ΜΠ 1: ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣΣελ. 347
ΜΠ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣΣελ. 351
ΜΠ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ Μ.Μ.Ε.Σελ. 357
ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ 
Κ 1: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΣελ. 377
Κ 2: ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΣελ. 381
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ 
ΠΟ 1: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣΣελ. 393
ΠΟ 2: ΠΥΡΚΑΓΙΑ Σελ. 399
ΠΟ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΣελ. 405
ΠΟ 4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΣελ. 415
ΠΟ 5: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΣελ. 417
ΠΟ 6: ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣελ. 423
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ 
Π 1: ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΣελ. 429
Π 2: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣΣελ. 439
Π 3: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣΣελ. 445
Π 4: ΣΕΙΣΜΟΣΣελ. 449
Π 5: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΣελ. 453
ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 
Μ 1: ΑΝΘΡΑΚΑΣΣελ. 459
Μ 2: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΜΒΑΣΣελ. 465
Μ 3: ΧΗΜΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΑΣελ. 467
Μ 4: ΤΑΡΑΧΕΣΣελ. 473
Μ 5: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΣελ. 475
Μ 6: ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣελ. 477
Μ 7: ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ (CYBER TERRORISM)Σελ. 479
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑΣελ. 485
ΑΝΑΦΟΡΕΣΣελ. 491
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.