Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
13.5.2021

Εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο μισθώνει την 01/10/19, οικόπεδο, σε ΙΚΕ, όπου η μισθώτρια θα ανεγείρει κτίσμα με δικές της δαπάνες και θα το εκμεταλλευθεί ως τουριστικό κατάλυμα. Το χρονικό διάστημα της μίσθωσης είναι 10 έτη, το μίσθωμα 12.000 ευρώ ανά έτος και δεν έχει συμφωνηθεί συμπληρωματικό μίσθωμα σε είδος. Ο εκμισθωτής ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.5.2021

Επικοινωνούμε μαζί μας γιατί χρειαζόμαστε τη συμβολή σας σχετικά με την διαδικασία αποφυγής διπλής φορολόγησης. Εκδώσαμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε πελάτη μας στη Ρουμανία το έτος 2020, ύψους 1.725,00 για εργασίες που τους παρείχαμε. Για την πληρωμή αυτού του ποσού ο πελάτης μας (στη Ρουμανία) μας ζητάει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
23.4.2021

Μπορεί ΙΚΕ με διανεμηθέντα, φορολογηθέντα αλλά μη αναληφθέντα κέρδη προηγούμενων ετών που έχουν καταχωρισθεί σε πίστωση προσωπικών λογαριασμών εταίρων να προβεί σε: 1) Δημιουργία αποθεματικών (σε ποιους λογαριασμούς της καθαρής θέσης;) με σκοπό α) είτε την μελλοντική κεφαλαιοποίησή τους β) ή τον συμψηφισμό τους με ζημιές (αποφεύγοντας κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών); ...

Tags: Εταιρικά
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΑΠΕΕΠ
15.4.2021

Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε μια καταχώρηση τιμολογίου ΔΑΠΕΕΠ. Το ποσό μεταβ. τέλος ασφαλ. εφοδιασμού 3,6% σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται όπως επίσης η έκτακτη εισφορά 6% του Ν.4759/2020? Αυτά τα ποσά λογικά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η έκτακτη εισφορά του άρθρου 157, του Ν. 4759/2020, επιβάλλεται ...

Tags: ΕΛΠ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
13.4.2021

Πως θα υπολογίσω το φόρο υπεραξίας από την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μίας ΙΚΕ όταν ο εταίρος Α1, αποφασίσει να μεταβιβάσει τα μερίδια του στο συνεταίρο του Α2, με τα κάτωθι δεδομένα: η αξία της αρχικής εισφοράς τους στο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ έκαστος, η αξία πώλησης των εν λόγω μεριδίων ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
13.4.2021

Έχω ένα αλιευτικό σκάφος με ΚΑΔ στην εφορία 0311, το οποίο έχει προσλάβει έναν εργαζόμενο Έλληνα ως αλιεργάτη και θέλω να σας κάνω δυο ερωτήσεις: 1. με ποιον ΚΑΔ θα πρέπει να γίνει η αποστολή των ενσήμων? α) με τον ΚΑΔ 0500 κωδ. ειδικότητας 661100 ή β) με τον ΚΑΔ ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ AMAZON ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ
9.4.2021

Εμπορική Α.Ε. ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει λιανικές πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας AMAZON στη Γερμανία. Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει σύμφωνα με τον Ν.2859/2000,καθώς επίσης & για τα εξής: 1 ΦΠΑ: Έκδοση vat στη Γερμανία? Όρια για λιανικές πωλήσεις? Θα υπάρξει σχετική υποβολή δηλώσεων στη Γερμανία? Μπορεί η εγγραφή ...

Tags: ΦΠΑ
ΑΝΑΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.4.2021

Φορολογούμενος έχει βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι στις 31/12/1999 είχε σε καταθετικό λογαριασμό ένα χρηματικό πόσο. Μπορεί αυτό το ποσό να το χρησιμοποιήσει για τεκμηρίωση του πόθεν έσχες μελλοντικά? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος δύναται να καλύψει τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της του ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
30.3.2021

Ένα ιδιωτικό σχολείο (πληττόμενη για ΕΡΓΑΝΗ) προσέλαβε 01/02 μία δασκάλα χορού. Το σύστημα φυσικά δεν την δέχεται σε αναστολή παρόλο που ουσιαστικά το σχολείο κλείνει από δημόσια αρχή και το συγκεκριμένο δεν γίνετε με τηλεκπαίδευση. Δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση τι υποχρέωση έχει ο εργοδότης ως προς την πληρωμή. Στην ουσία ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν. 4513/2018
17.3.2021

Ενεργειακή κοινότητα του Ν. 4513/2018 με μέλη αποκλειστικά νομικές οντότητες (δέκα τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, συμψηφίζει το παραγόμενο ρεύμα (virtual net metering), μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και με βάση την απόφαση του υπουργείου και ενέργειας Αριθμ. ΦΕΚ 759 ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
29.1.2021

Ατομική Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία πήρε την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο4. Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως πρέπει να καταχωρισθεί η προκαταβολή στα βιβλία; Ποια θα είναι η απεικόνιση στην περιοδική ΦΠΑ και ποια στο Ε3; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η ...

Tags: ΕΛΠ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ KAI ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ
8.1.2021

Λόγω πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα καταστράφηκε μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα και κάποιο μέρος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης. Επίσης καταστράφηκαν και ημιτελή προϊόντα. Ποιες οι λογιστικές εγγραφές σε κάθε περίπτωση; Για την περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ; Οι ζημίες που θα προκύψουν θα εκπέσουν και φορολογικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν, στη νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, Ν ...

Tags: ΕΛΠ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
8.12.2020

Επιχείρηση (ΙΚΕ, πολύ μικρή) που παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης Φ/Β έργων, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 300 χιλ. € εντός του έτους 2019 και άλλες 300 χιλ. € εντός του 2020. Η τιμολόγηση προς τον πελάτη του ποσού της αμοιβής (έστω 800 χιλ. €) θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17.11.2020

Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από 3%, λαμβάνει αμοιβές ως μέλος ΔΣ 2.500 ευρώ/μήνα, με απόφαση ΓΣ. Παράλληλα είναι ασφαλισμένος στην ΑΕ ως μισθωτός με μηνιαίο μισθό μικτά 650. Τον εμφανίζουμε στην ΑΠΔ με ποσοστό εισφοράς στον ΕΦΚΑ για την μισθωτή εργασία ...

Tags: Εργατικά
ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ MAIN-COURANTE ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.11.2020

Mε βάση τα ΕΛΠ μπορεί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να καταχωρεί τα ημερήσια έσοδα της από το main courante και όχι από τα εκ δοθέντα παραστατικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ερώτησή σας έχει δοθεί απάντηση από τον Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.11.2020

Οδοντίατρος απαλλασσόμενος ΦΠΑ, με την έναρξη εργασιών δήλωσε ότι θα κάνει ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Προμηθεύτρια εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, εκδίδει τιμολόγιο ποσού 5.000 ευρώ χρεώνοντας ΦΠΑ 20%. Θα πρέπει ο οδοντίατρος εντός 15 ημέρων από την έκδοση του τιμολογίου με έκτακτη δήλωση να πληρώσει στην Ελλάδα τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%? ...

Tags: ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1.10.2020

Βάσει του άρθρου 161 παρ.4 του Ν.4548/2018 περί διανομής μερίσματος σε είδος, Στην περίπτωση μας, υπάρχει βούληση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας, στους μετόχους, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα. Ερωτάται ποια η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου ...

Tags: ΕΛΠ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
8.9.2020

Κάτοικος Ελλάδος αλλά Ελβετός υπήκοος, υποβάλλει φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Λαμβάνει σύνταξη χηρείας από την Ελβετία. Επειδή η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας δεν είναι ξεκάθαρη , μπορείτε να μου πείτε που φορολογείται η σύνταξη αυτή και σε ποιο κωδικό πρέπει να συμπληρωθεί στο Ε1; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
27.7.2020

Σε περίπτωση πώλησης μετοχών φυσικού προσώπου με συμμετοχή μικρότερη από 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων ΑΕ, με ζημιά π.χ. 1000 ζημιά, α) θα αναγραφεί το ποσό αυτό στη δήλωση εισοδήματος. Αν ναι σε ποιο κωδικό; β) Η ζημιά αυτή μεταφέρεται την επόμενη χρονιά και για 5 συνολικά έτη; Και όταν ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
13.7.2020

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής: Όταν ένας αγρότης ειδικού ή κανονικού καθεστώτος παρέχει υπηρεσίες, π.χ. με το τρακτέρ ή με άλλα μηχανήματα που διαθέτει, προς άλλους αγρότες ή και ιδιώτες, τα έσοδα αυτά πώς θα φορολογηθούν; Ως έσοδα από αγροτική δραστηριότητα ή ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Επίσης, ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.