Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη & Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

Παρασκευή & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΔΕΕ υπόθ. 496/17 απόφ. της 16.1.2019 [Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα]
3.1.2019

Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας - Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Οδηγία 95/46/ΕΚ - Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΕ υπόθ. 496/17, απόφ. της 16.1.2019 Ο αριθμός φορολογικού μητρώου αποτελεί, εκ της φύσεώς του, φορολογικό δεδομένο που αφορά φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και, ...

Tags: ΔΕΕ
ΣτΕ 1776/2018 [Ονομαστικοποίηση μετοχών ΑΕ]
3.1.2018

Υποχρεωτικότητα ονομαστικοποίησης μετοχών ανωνύμων εταιρειών με σκοπό την φορολόγηση της μεταβίβασης των μετοχών αυτών ΣτΕ 1776/2018 Τμ. Βʼ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 2214/1999, η μη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές εντός των νομίμων προθεσμιών με την έκδοση από την εταιρεία νέων τίτλων μπορεί ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2109/2018 [Αποζημίωση από ΔΕΤΕ]
3.1.2018

Η αποζημίωση από τα ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών) δεν καταβάλλεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας τους ΣτΕ 2109/2018 Τμ. Βʼ Κάθε παροχή που καταβάλλεται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λπ.), που, κατά τον νόμο ή από τη ...

Tags: ΣτΕ
ΤρΔΕφΠατρών 69/2019 [Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - Αγροί μονοετούς καλλιέργειας]
3.1.2019

Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - Βοσκότοποι - Αγροί μονοετούς καλλιέργειας ΤρΔΕφΠατρών 69/2019 Tμ. Βʼ Εκτάσεις που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, δηλαδή περιοχών που μπορούν να αποδοθούν σε καλλιέργεια, αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες, χαρακτηρίζονται ως «αγροί μονοετούς καλλιέργειας» και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι γιʼ αυτό το είδος ακινήτων συντελεστές. Το προβλεπόμενο από ...

Tags: Διάφορα
ΑΠ 1435/2018 [Καταγγελία σύμβασης εργασίας ως έσχατο μέσο], με σχόλιο Β. Μαρμάρου
3.1.2018

Δικαστικός έλεγχος οικονομικοτεχνικών απολύσεων - Καταγγελία σύμβασης εργασίας ως έσχατο μέσο ΑΠ 1435/2018 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, η απόφαση (επιλογή) του εργοδότη, να ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στην διαφαινόμενη οικονομική κρίση της επιχείρησης, δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 536/2018 [Αρχή της ίσης μεταχείρισης]
3.1.2018

Αρχή της ίσης μεταχείρισης - Ζητήματα ρυθμιζόμενα με ΣΣΕ - Εξαίρεση συνταξιοδοτικών θεμάτων  ΑΠ 536/2018 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Ο εργοδότης που απασχολεί πολλούς μισθωτούς, οι οποίοι έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες κάτω από τις ίδιες συνθήκες για την εξυπηρέτηση αναγκών της ίδιας κατηγορίας, υποχρεούται να ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 540/2018 [Καταγγελία για σπουδαίο λόγο]
3.1.2018

Σύμβαση εργασίας ορισμένου λόγου - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο ΑΠ 540/2018 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει, όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη, είτε διότι συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά είτε διότι συνάγεται από τον σκοπό και το είδος της. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο κατʼ άρθρο 672 ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 572/2018 [Αποζημίωση απόλυσης]
3.1.2018

Αποζημίωση απόλυσης - Εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία ΑΠ 572/2018 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Κατά το άρθρο 6 παρ. 2 Ν 3198/1955, κάθε αξίωση του μισθωτού για καταβολή ή συμπλήρωση της οφειλόμενης αποζημίωσης από απόλυσή του είναι απαράδεκτη, αν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, αφότου η ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 1450/2017 [Υγειονομικές επιτροπές - Ενδικοφανής προσφυγή]
3.1.2017

Υγειονομικές Επιτροπές - Ενδικοφανής προσφυγή ΣτΕ 1450/2017 Τμ. Α΄ Η οριστική κρίση των υγειονομικών οργάνων για τα ιατρικής φύσεως ζητήματα, όπως είναι το είδος των παθήσεων και το ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, δεσμεύει, εφόσον είναι αιτιολογημένη, τα ασφαλιστικά όργανα του Οργανισμού, και τα επιλαμβανόμενα κατόπιν ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΘεσ 3037/2018 [Προστασία κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων]
3.1.2018

Αναγκαιότητα αναλογιστικής βάσης - Προστασία κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ΜΔΠρΘεσ 3037/2018 Δεν κατοχυρώνεται συνταγματικώς στην κοινωνική ασφάλιση η ευθεία αναλογία (αμιγής ανταποδοτικότητα) μεταξύ εισφορών και παροχών. Δικαιολογείται η καθιέρωση της κοινωνικής ασφαλίσεως ως υποχρεωτικής, με τη θέσπιση συστήματος υποχρεωτικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και, εντεύθεν, την παροχή αυτής αποκλειστικώς από το κράτος ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 355/2019 [Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ κατόπιν της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή], με σχόλιο Εμμ. Βίτσα
3.12.2019

Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ κατόπιν της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή ΣτΕ 355/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α., ερμηνευόμενες υπό το φως α) της θεμελιώδους αρχής που απορρέει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και έκφραση της ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2607/2018 [Εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου και στο πεδίο της φορολογίας εισοδήματος], με σχόλιο Μ.-Ελ. Εμμ. Ζουλάκη
3.12.2018

Διόρθωση συμβολαίου ως προς το τίμημα - Βάρος απόδειξης ΣτΕ 2607/2018 Τμ. Β΄ Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου, ως έκφανση της θεμελιώδους αρχής της χρηστής (φορολογικής) Διοίκησης και ενόψει του σκοπού και της σημασίας της, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, τυγχάνει εφαρμογής και στο πεδίο ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2221/2018 [Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης]
3.11.2018

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης ΣτΕ 2221/2018 Τμ. Β΄ Η αρχή αυτή, η οποία αφορά και σε διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, έχει κανονιστική εμβέλεια ανάλογη με εκείνη της αντίστοιχης αρχής του ημεδαπού φορολογικού δικαίου (όπως αυτή προσδιορίζεται στη μεθεπόμενη σκέψη) και, ειδικότερα, δεν ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 998/2018 [Μη νόμιμη η Πολ. 1055/2003 με αναδρομική ισχύ προγενέστερη του χρόνου δημοσίευσής της]
3.11.2018

Φορολογητέα αξίας κληρονομιαίων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο τίτλων κινητών αξιών και συμμετοχών σε εταιρείες (αντικειμενική και αγοραία) - Πολ. 1055/2003 ΣτΕ 998/2018 Τμ. Β΄ Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2961/2001, που προσετέθη με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 3091/2002, θεσπίσθηκε για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας των ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 952/2018 [Κάλυψη δαπάνης κτήσης ακινήτου από εξωχώρια εταιρεία με εισαγωγή συναλλάγματος]
3.11.2018

Κάλυψη δαπάνης κτήσης ακινήτου από εξωχώρια εταιρεία με εισαγωγή συναλλάγματος ΣτΕ 952/2018 Τμ. Β΄ Με τον θεσπιζόμενο με το άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3091/2002 ειδικό φόρο επί ακινήτων επιδιώκεται η πάταξη της φοροαποφυγής, η οποία (φοροαποφυγή) πραγματοποιείται μέσω της κτήσεως από «εξωχώριες εταιρείες» ακινήτων για λογαριασμό πράγματι φυσικών ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 331/2018 [Καθαρά κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων]
3.11.2018

Καθαρά κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων ΣτΕ 331/2018 Τμ. Β΄ Ως προς τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών επιχείρησης κατασκευής τεχνικών έργων σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων της εν λόγω επιχείρησης, εξαιτίας της οποίας καθίσταται αδύνατη η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, αποκλειστικώς του άρθρου 34 του Ν 2238/1994, ή συμπληρωματικώς ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 336/2018 [Διευθύνοντες υπάλληλοι]
3.11.2018

Διευθύνοντες υπάλληλοι ΑΠ 336/2018 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Έννοια και χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την αποζημίωση και προσαύξηση για υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές εργασία, τις αποδοχές, το επίδομα και την αποζημίωση λόγω υπαίτιας ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 337/2018 [Επιχειρησιακή συνήθεια]
3.11.2018

Επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή της ίσης μεταχείρισης ΑΠ 337/2018 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Για την ύπαρξη επιχειρησιακής συνήθειας απαιτείται η συμπεριφορά του εργοδότη να είναι γενική και απρόσωπη, μπορεί δε η συνήθεια αυτή να αναφέρεται και στο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και διάκριση αυτής από την ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 374/2018 [Εργατικό ατύχημα]
3.11.2018

Οικοδομικές εργασίες - Εργατικό ατύχημα - Ευθύνη εργολάβου και εργοδότη ΑΠ 374/2018 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες και έχει συνάψει εργασιακή σύμβαση με τους ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 935/2018 [Θεμελίωση του δικαιώματος λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής]
3.11.2018

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος τραπεζοϋπαλλήλων - Προϋποθέσεις ΣτΕ 935/2018 Τμ. Α΄ Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2 περ. β΄ και 53 παρ. 3 του Ν 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 61 περ. β΄ του Ν 3371/2005, ως πρόσωπα που υπάγονται στον ΕΦΚΑ έχοντας ...

Tags: ΣτΕ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.