Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Μαρτίου 2022

ΜΔΕφΑθ 1740/2021 [Πρόσληψη μισθωτού]

Πρόσληψη μισθωτού. Καταχώριση εργαζομένου στο ειδικό βιβλίο

ΜΔΕφΑθ 1740/2021 Τμ. 9ο

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 9 ΑΝ 1846/1951, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3232/2004, και του άρθρου 2 του Ν 2556/1997, συνάγεται ότι οι εργοδότες, αμέσως μόλις προσλάβουν μισθωτούς και πριν οι τελευταίοι αναλάβουν εργασία, έχουν υποχρέωση να τους καταχωρίζουν στο προβλεπόμενο εκ του νόμου ειδικό έντυπο, το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.). Αν οι εργοδότες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, δηλαδή αν δεν καταχωρίσουν τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς ή δεν τους καταχωρίσουν στο χρονικό σημείο που επιβάλλεται εκ του νόμου, ή αν οι ίδιοι δεν επιδείξουν (για οποιοδήποτε λόγο) στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, όταν τους ζητηθεί, το εν λόγω ειδικό έντυπο, τους επιβάλλεται πρόστιμο. Ενόψει του εξυπηρετούμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την προστασία των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών από αβάσιμες καταγγελίες καθώς και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, το πρόστιμο επιβάλλεται μόλις διαπιστωθούν οι προαναφερόμενες τυπικές παραβάσεις και ανεξάρτητα από τυχόν υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη. Στις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προβλεπόταν ειδικός τρόπος διόρθωσης των εσφαλμένων εγγραφών στο ανωτέρω ειδικό έντυπο, γεγονός το οποίο προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 10 του Ν 3232/2004.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διορθώσεις στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. που έλαβαν χώρα μετά τις 12.2.1004 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιηθεισών από το άρθρο 10 του Ν 3232/2004 διατάξεων) και έγιναν δίχως να τηρηθεί η προβλεπόμενη πλέον ρητά στο νόμο διαδικασία, αλλά επιχειρήθηκαν με μη σύννομο τρόπο, και δη με διόρθωση πάνω στις αρχικώς αναγραφείσες ημερομηνίες πρόσληψης των μισθωτών, συνιστούν τυπικές παραβάσεις και νομίμως επισύρουν την έκδοση προστίμου (Π.Ε.Π.Α.Ε) σε βάρος της εταιρείας. Αντιθέτως, σε περίπτωση διορθώσεων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. που επιχειρήθηκαν πριν τις 12ης.2.2004, οπότε και δεν προβλεπόταν ειδικός τρόπος διόρθωσης των εσφαλμένων εγγραφών και συνακόλουθα δεν επιβαλλόταν αντίστοιχη απαγόρευση διόρθωση, δεν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου με μόνη τη διαπίστωση της ύπαρξης διορθώσεων στην καταχώριση μισθωτών στο ως άνω ειδικό έντυπο.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.