Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιανουαρίου 2022

ΜΕφΑθ 306/2021 [Εικονικότητα σύμβασης εργασίας]

Εικονικότητα σύμβασης εργασίας

 

ΜΕφΑθ 306/2021

Απορριπτέος ο ισχυρισμός του εργοδότη περί εικονικότητας της σύμβασης εργασίας. Στοιχεία υπέρ της ύπαρξης πραγματικής και έγκυρης σύμβασης εργασίας: α) νόμιμη αναγγελία στον ΟΑΕΔ, β) ασφάλιση στο ΙΚΑ, γ) βεβαίωση-δήλωση εργοδότη στο ΙΚΑ ότι η ενάγουσα κατά την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας βρισκόταν σε ενεργή εργασιακή σχέση με την επιχείρηση, δ) εγγραφή στους πίνακες προσωπικού. Απορριπτέα η αξίωση της ενάγουσας περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς η μη εκπλήρωση από τον εργοδότη της υποχρεώσεώς του για πληρωμή του μισθού που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας αποτελεί ποινικό αδίκημα, πλην όμως, με την παράλειψη αυτή της πληρωμής (ολικά ή μερικά) ο εργαζόμενος δεν χάνει τις καθυστερούμενες αποδοχές και συνεπώς δεν υπάρχει ζημία που να έχει αιτία την παράνομη, σε σχέση με τον ΑΝ 690/1945, συμπεριφορά του εργοδότη. Η μη εκπλήρωση από τον εργοδότη των ενοχικώς οφειλομένων αποδοχών και η παρακράτησή τους δεν συνιστά αδικοπραξία, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνει ούτε αξίωση για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.