Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιανουαρίου 2022

ΤρΔΕφΑθ 864/2021 [Άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων]

Απόδοση συμμετοχής του Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων. Άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας - Ιρλανδίας

 

ΤρΔΕφΑθ 864/2021 Τμ. 6ο

Παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Καθεστώς αδειοδότησης παρόχων. Οικειοθελής αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς παρ. 12 αρ. 50 Ν 4002/2011. Νόμιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος ΕΕ και ΕΟΧ. Κάτοχοι αδειών λειτουργίας. Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης. Όρος ειδικής φορολόγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αρ. 56 ΣΛΕΕ. Κατάργηση περιορισμού ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Εγκατάσταση παρέχοντος υπηρεσίες σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος- μέλος παροχής υπηρεσίας. Εθνική ρύθμιση παρεμπόδισης άσκησης δραστηριοτήτων. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Θεμελιώδης αρχή ΣΛΕΕ. Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος. Δικαιολογημένος περιορισμός. Αναγκαίο μέτρο προς επίτευξη σκοπού. Φορολογία εισοδήματος. Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Ευχέρεια εκτίμησης νομοθέτη περί διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος. Ευρύ περιθώριο εκτίμησης κατά τη διαμόρφωση φορολογικού συστήματος. Μη αντίθεση διάταξης περί οικειοθελούς υπαγωγής στο αρ. 56 ΣΛΕΕ. Ειδικό φορολογικό καθεστώς. Μη μόνιμη εγκατάσταση ή καταστατική έδρα στην ημεδαπή. Μη μονομερής επιβολή φόρου. Υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης ως προς την απόδοση φόρων.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.