Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιανουαρίου 2022

ΤρΔΕφΑθ 1344/2021 [Επίδειξη βιβλίων και στοιχείων]

Επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων. Διενέργεια ελέγχου. Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου περί κοινοποίησης καταλογιστικής πράξης

 

ΤρΔΕφΑθ 1344/2021 Τμ. 3ο

Επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Υποχρέωση επιτηδευματία. Εξωλογιστικός προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων. Διενέργεια ελέγχου. Βεβαίωση περί μη προσήκουσας τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Ανέφικτη ανεύρεση. Άρνηση παράδοσης. Παράλειψη ανταπόκρισης στον έλεγχο. Τεκμαιρόμενη άρνηση. Βάρος απόδειξης φορολογικής αρχής. Διαπιστούμενες πλημμέλειες. Αδύνατη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Ανέφικτος λογιστικός προσδιορισμός. Αιτιολογημένη κρίση φορολογικής αρχής ή διοικητικού δικαστηρίου. Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Δεκαετής παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου περί κοινοποίησης καταλογιστικής πράξης. Διατήρηση βιβλίων και στοιχείων στον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Εξωλογιστικός προσδιορισμός. Δεν απαιτείται η συνδρομή υπαιτιότητας επιτηδευματία. Δεν αποτελεί διοικητικό μέτρο. Μη ζήτημα επιμέτρησης. Δεν απαιτείται η τήρηση αρχής της αναλογικότητας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.